نظرات کاربران
 • s.t.r آخه یکم وقت میذاشتی و این پایین عکس درست می کردی پ...
 • امیرعباس از ماست که بر ماست اینجا خودش دو سطل ماست حروم شده...
 • مهران عابدی زاده حداقل توضیح بیشتری میدادید...
 • علی سنت شوشتر این بوده که هر کی تو مسجد محلشون بعد از...
 • حمزه ملک محمدی سلام کویل غیور ایل بختیاری با اینکه روستای ما تبدی...
 • رضا نوروزی با کلیات مطلب شما موافقم اما آقای خدادادی شرط تغیی...


 • 2

  تصاویر برگزیده روز

  نظرات کاربران


  + 3 = چهار