نظرات کاربران
569

امام جمعه شوشتردر خطبه های نماز عید سعید فطر:

عید فطر عید بندگی است /پرداخت زکات فطر پرداخت زکات بدن است